SMTFs valberedning består av Per Bånghäll, Clara Jarnbo och August Wallén (ordförande).

För referens är här en länk till protokollet från årsmötet 2015:

https://muaythai.se/wp-content/uploads/Årsmöte-SMTF-2015.pdf

Förslag till ordförande för förbundet: Johan Risberg

Två övriga ledamöter sitter ytterligare ett år (valdes på två år 2015):

Kasra Ashhami

Lena Olsson

Förslag på fyra övriga ledamöter:

Ledamot 1- Rasmus Svensson

Ledamot 2 – Magdalena Kowalcyk

Ledamot 3 – Hans Edström

Ledamot 4 – Fredrik Jonsson

Förslag på två suppleanter:

Suppleant 1 – Per Bånghäll

Suppleant 2 – Mårten Pontén

Då Per Bånghäll föreslås som suppleant och undertecknad avböjer omval i valberedningen så föreslår vi Clara Jarnbo som ny ordförande för valberedningen och noterar att ytterligare två ledamöter behövs (en man och en kvinna) och hoppas att det finns kandidater på plats på lördag.

För valberedningen /August Wallén