Muaythai har fått igenom några justeringar i regelverket. Det är kanske inte så stora skillnader men vi hoppas att det ska ge något positivt för sporten.

Det är numera godkänt att använda 8oz handskar i A-klass då viktklassen understiger 67 kg. Vi har fått detta på prov under 2 år och vi behöver visa statistik på antalet matcher samt hur eventuella skador förändras.

Den andra förändringen är att förbundet tillåter enstaka eller ett fåtal A-klass matcher i MMA-bur vid ett MMA-arrangemang. Tanken är att muaythai får mer exponering och nå ut till en större publik. Wai khru utgår då som obligatoriskt moment. Övriga regler gäller som tidigare.

Observera att dom nya regeländringarna gäller bara A-klass.