Som rubriken lyder kan nu Svenska Muaythaiförbundet tillsammans med Svenska Budo&Kampsportsförbundet stolt presentera att muaythai kommer finnas tillgängligt som gymnasieutbildning på Peder Skrivares skola i Varberg fr.o.m. hösten 2013. 

Utbildningen kommer rymma sex elever per år och eleverna skall vara elitsatsande. Eleverna kommer ingå i den Svenska talanggruppen och de kommer få adekvat utbildning inte enbart i muaythai utan även inom kost, fyslära och ledarskap. Ansökan till denna s.k. NIU-utblidning (nationellt godkänd idrottsutbildning) kan göras här och anmälan skall vara inne senast den förste december.

Madeleine Vall och Olivia Carlsson ställde upp som förbundets representanter för det nya gymnasiet på gymnasiemässan i Varberg