Förbundsstyrelsen beslutade idag att utnämna Lena Olsson, Göteborg, till ny ordförande för Tävlingsrådet.

Lena är för de flesta en välkänd person, och som brinner för organisation kring tävlingsverksamhet.  Lena tränar hos föreningen FMT i Göteborg.

Lena efterträder Jonas Elfving som i december meddelade om sin avgång från uppdraget efter SM i Örebro.

 

I samband och med anledning av utnämningen, meddelade Lena Olsson även att hon avgår som ledamot ur förbundsstyrelsen.

Förbundsstyrelsen har därmed kallat upp suppleant Bianca Antman till ordinarie tjänstgöring som ledamot, fram till årsmötet 28 mars 2015.

 

Förbundsstyrelsen tackar Lena Olsson för sina insatser i styrelsen, och ser fram emot att få fortsatt samarbeta med Lena i hennes nya uppdrag.

 

// Förbundsstyrelsen

genom Daniel Norrgård, förbundsordförande