Nu finns månadsrapport för juli 2022 att läsa på hemsidan. I denna rapport framgår vad respektive ansvarsgrupp har arbetat med under månaden.

SMTF – månadsrapport juli 2022

Trevlig läsning!