Föreningen Hisingens Muay Thai klubb bildades i september 2011, och har nu i januari sökt om medlemskap i Svenska Muaythai Förbundet.

Verksamheten bedrivs på Ångpannegatan 2 i Göteborg (Hisningen).

Styrelsen har genom delegationsbeslut 2014-01-13, meddelat godkännande av ansökan till SB&K för den nya föreningen.

Vi hälsar Hisningens Muaythai klubb välkomna till Förbundet.