Karlstad kampsportsförening har sökt och beviljats medlemsskap i Svenska Thaiboxningsförbundet 2015-02-23. Verksamheten bedrivs på SIgnalhornsgatan 1 i Karlstad. Varmt välkomna önskar vi till förbundet!