Under gårdagen arrangerades ett extrainsatt årsmöte med anledning av att förbundsstyrelsen var en person kort, enligt stadgar. Vid mötet valdes Toni Guinovic, Real fighter sällskap, in som ordinarie ledamot.

Vi hälsar Toni varmt välkommen till förbundsstyrelsen!