Godkända sanktioner för juni-juli 2013

06 juni   St Göranscupen, Stockholm, Slagskeppet

29 juni   Junislaget, Stockholm, Slagskeppet

02 juli    Thaifestivalen, Varberg, Varberg MT

16 juli    Champions Fightnight, Halmstad, Halmstad MT

   TBA    Söderslaget 5, Stockholm, Loyalty MT