Nyheter2017-09-20T15:55:43+02:00

Månadsrapport augusti 2022

Nu finns månadsrapport för augusti 2022 att läsa på hemsidan. I denna rapport framgår vad respektive ansvarsgrupp har arbetat med under månaden. Månadsrapport augusti 2022 Trevlig läsning!

oktober 27th, 2022|

Arrangera breddläger för barn och ungdomar 13-18år

SMTF söker klubbar att sammarbeta med kring att arrangera breddläger för barn och ungdomar i åldrarna 13-18 år runtom i Sverige.  Är er klubb intresserade av att arrangera ett breddläger i sammarbete med SMTF ber vi ber inkomma med en ansökan till info@muaythai.se. Ansökan ska bestå av förslag på datum, plats och upplägg samt en budget. Vi tar emot ansökningar löpande.

oktober 21st, 2022|

Utbildning genom RF och Sisu idrottsutbildarna

Har ni barn och ungdomsverksamhet på er klubb så finns det ett väldigt bra utbud utav föreläsningar och utbildningar för era tränare/instruktörer via RF och Sisu idrottsutbildarna. Utbildningarna finns i hela landet och många är dessutom gratis .   Här kommer ett urval utav utbildningar och föreläsningar ni kan gå på . För mer information om utbildningarna och hur man anmäler sig till dessa gå in på deras hemsida https://www.sisuidrottsutbildarna.se https://www.sisuidrottsutbildarna.se/Omoss/varadistrikt/ Grundutbildning för tränare Grundutbildning för tränare – unga ledare 14-20 år Åldersanpassad träning för åldern 11 – 14 år Ett modernt ledarskap att lyckas få alla barn att trivas oavsett NPF eller inte Rörelseförståelse i teori och praktik Kost för idrottande barn och ungdomar Träna barn och ungdomar och vuxna med ADHD , autism/asperger och andra diagnoser Hur möter vi barn och ungdomar med beteendeutmaningar Vill ni veta mer eller har frågor kontakta oss förbundet på info@muaythai.se  

oktober 21st, 2022|

Tränarutbildning steg 1 och steg 2 i nytt format

Den tränarutbildning (steg 1 och steg 2) som SMTF anordnar har gjorts om. Den uppdaterade utbildningen innehåller lika delar teori och praktik. Första möjligheten att delta på utbildningen ges under december månad! Datum: 9-11 december  Plats: Stockholm Muay thai, Scheelegatan 1 Anmälan görs till: smtf.utbildning@gmail.com Ange namn, personnummer, klubbtillhörighet, klubbens org.nr samt kopia på inbetalning Anmälningsavgift: 1 000 kr Bankgiro: 5597-1980 Märk betalningen med 'thaiboxning tränarutbildning samt namn på deltagaren' De teoretiska delarna kommer ledas av Gabriella Ringblom som sitter i SB&K:s utbildningskommitté. De praktiska delarna kommer ledas av förbundstränare Joakim Karlsson samt Jörgen Kruth. Utbildningen börjar fredag kl 15.45 och beräknas sluta söndag kl 18.15.

oktober 19th, 2022|

U21 Nordic Cup

I samverkan med SMTF anordnar Real Fighter U21 Nordic Cup mellan den 19-20 november i Lund.  Tävlingsinformation, kriterier för anmälan, tävlingsregler, viktklasser m.m. finns i PDF-fil på svenska och engelska.  Inbjudan (svenska) Invitation (English) Sista datum för anmälan är 30 oktober 2022.

oktober 18th, 2022|
Till toppen