Förbundsstyrelsen har tillsammans med Tävlingsrådet idag fastställt beslut om nytt landslagsstöd, i anledning av förestående VM 2014 Langkawi Malaysia.  Modellen liknar den som tidigare använts dock är den mer generös och syftar till att än mer främja sammanhållning i landslagstruppen, men även minska den ekonomiska belastningen för respektive förening med deltagande boxare.

Enligt uttagningen som erhållits av Förbundskapten, är det idag totalt 45 personer uttagna i svenska landslaget.

A klass               19 st

Damer               8 st

Juniorer            7 st

B-klass               11 st

 

Förbundsstyrelsen och Tävlingsrådet har baserat på detta, kommit fram till att utge ett Landslagsstöd från Förbundet till deltagarena, på följande sätt;

A klass               full kostnadstäckning av flygresa från Stockholm till Langkawi (not. a), max 8 000 kr

Damer               full kostnadstäckning av flygresa från Stockholm till Langkawi (not. a), max 8 000 kr

Juniorer            50% av flygresa från Stockholm till Langkawi (not. a), max 4 000 kr

B-klass               2 000 kr av flygresa Stockholm till Langkawi (not. a), max 2 000 kr

 

(not. a = förutsatt att bokning av resan sker gemensamt inom och av SMTF. I de fall där någon redan hunnit boka och betala biljett FÖRE dagens datum, kommer denna att kompenseras med det verkliga beloppet dock högst det stöd som anges ovan).

 

Vi tror och hoppas på att Förbundets ökade satsningar på Landslaget skall förbättra förutsättningarna för deltagarna och engagemanget för svensk Muaythai.

Denna tydliga förbättring har gjorts möjlig av det omfattande arbete med ny organisation och ekonomiåtgärder,  som förbundsstyrelsen genomfört under 2013. Det är därför extra roligt att se att förbundets pengar på ett så tydligt sätt kommer tillbaka in i den direkta verksamheten.

 

Daniel Norrgård

Förbundsordförande

……………………………..

Alla bokningar av medföljande coacher och andra, både för resa och hotell sker till Förbundskapten landslag@muaythai.se som sammanställer detta. Senast 19 februari kl 23.59 måste anmälan vara inne för de som skall åka (utöver uttagna i landslagsgruppen, de bokas nu enligt uttagningen automatiskt).