Idag den 15 december har IFMA – International Federation for Muaythai Amateurs, offentliggjort att Daniel Norrgård, som också är förbundsordförande för Svenska Muaythaiförbundet, har utsetts till ny ledamot i IFMA Legal Commission.

Uppdraget innebär att delta i kommissionens beredning och hantering av stadgar, regelverk samt andra juridiska frågor inom det internationella förbundet. Uppdraget innebär även särskilt, att för IFMAs räkning granska och lämna yttranden avseende f…rågor som berör i huvudsak verksamhet inom Europa.
Uppdraget påverkar inte svensk thaiboxning direkt, men ökar sannolikt Sveriges status inom det internationella förbundet på sikt.

// Förbundsstyrelsen
genom Magdalena Kowalczyk