Vi har fått ett nytt regelverk att förhålla oss till.

Regelverket ver. 2.1 gäller fr.o.m. den 20/12 2018. Här finns regelverket att läsas i sin helhet.

 

Ansökan omfattade:

  • Tillsvidare tillstånd för C Klass, IFMA klass, B klass samt A klass. Godkänt!
  • Invägning i B klass tidigast 32h före match. Godkänt!
  • Lindning av händer. Inga begränsningar med lindor och gasbinda. Ingen tejp på knogar. Se video HÄR. Godkänt!

Kampsportsdelegationen ansåg att vi inte fullgjort vårt åtagande om att dokumentera och rapportera skador som orsakades av knä mot huvud samt armbågar där det var tillåtet. Vi får därför ett fortsatt temporärt tillstånd fram till 2020-12-31. Tävlingsarrangörer samt läkare behöver bli bättre på att rapportera. Förbundet jobbar på en ny mall för skaderapport vid match.

SMTF ansökte även om att låta tävlande med lätt funktionsnedsättning tävla (div. hörselskador samt nedsatt synförmåga). Detta avslogs då man ansåg att vi inte uppfyllde säkerheten.