På förbundsstyrelsens sammanträde 2013-12-11, beslutades att utnämna ny ordförande för Utbildningsrådet och ny ordförande för Tävlingsrådet.

Uppdragen, som är ideella, har varit utannonserade på Förbundets hemsida sedan augusti 2013.

 

Utbildningsrådets ordförande

Till ny ordförande för Utbildningsrådet kom ett välbekant ansikte tillbaka. Per Bånghäll från Varberg är känd för de flesta av oss inom förbundet, efter mångårigt bra arbete inom vår idrott.

SMTF-Bild-PelleBanghall Nu är Pelle tillbaka, och kommer att axla rollen som ny bas för Utbildningarna inom Förbundet. Bl.a. är en viktigt roll att fortsätta de så populära Steg-utbildningarna.

Pelle når Ni numera på utbildning@muaythai.se .

 

Tävlingsrådets ordförande

Till ny ordförande för Tävlingsrådet blev det ett för många muaythai-utövare, helt nytt ansikte som kommer in.

Jonas Elfving från Umeå, är en 35-årig blivande läkare, med mycket lång och bred erfarenhet från budo och kampsport, och kommer närmast från olika uppdrag inom bl.a. ju-jutsu federationen.

Jonas har under flera år arbetat administrativt inom olika förenings- och förbundsuppdrag inom idrott, och har bl.a. även varit aktiv som arrangör av det stora Norrlandslägret för budo. Jonas har även lett arbetet med revideringar och översättningar av olika arrangörs- och tävlingsregler bl.a. inom jujutsu.

Styrelsen ser positivt på att kunna föra in en administratör i rollen som samordnande för den tävlingsverksamhet som finns inom vår idrott idag. Jonas erfarenhet av andra budo arter gör att han snabbt kommer in även i de specifika idrottsdetaljerna för muaythai, där han ju som bekant i tävlingsrådets styrelse redan har stöd av elitansvarig Jörgen Kruth som ledamot.

image  Jonas når Du på tavling@muaythai.se .

 

Vi hälsar Pelle och Jonas välkomna i sina nya roller inom Svenska Muaythai Förbundets verksamhet.

// Förbundsstyrelsen