Förbundet vill härmed påminna klubbarna att alla som avser att delta på SM 2014 ska betala sin medlemsavgift före årets slut 31/12. Utöver medlemskap för 2014 så får man också rösträtt på kommande årsmöte. Nytt för i år är att samtliga medlemsföreningar även ska lämna in ett påskrivet årsmötesprotokoll för 2013 (se brevutskick från Budo Kampsportsförbundet).