Vi vill påminna föreningarna ute i landet om två saker: Förbundet skickar ut viktig i nyhetsbreven, se därför till att ha er mail inlagd för denna premeration (vilket görs på förstasidan) samt glöm inte och ändra om ni byter mail. Förbundet vill även påminna föreningarna om det extrainsatta årsmötet på Bosön 11/8, har ni ej möjlighet att deltaga ge då gärna någon annan förening fullmakt i eventuella frågor som det kan behöva röstas om på mötet.


Fullmakten finns att hämta 
här.
Fullmakterna kan mailas inscannade till 
eller skickas per post till Per Bånghäll, Garvaregatan 14, 432 45 Varberg.
Sista dagen fullmakterna skall vara tillhanda är 10/8.