Pernilla är en av förbundsrepresentanterna som var på plats i Bangkok under Royal World Cup, och såhär i efterhand frågade vi henne lite om hennes upplevelser där.

Kan du berätta lite om vilken nuvarande position du har?

– Jag är SMTFs förbundsordförande sedan I mars då jag efterträdde Daniel Norrgård, som I sin tur föregicks av Fredrik Johnsson. Tidigare har jag varit ordförande för IFMA Youth Comittee, men nu har den posten övertagits av Simon EbersJfmsBlL8IJg9d8idVMd6YK7c6XPqB_osr3tboZQc2c0

Pernilla Johansson tillsammans med Daniel Norrgård.

Vilka har dina uppgifter och roller varit under Royal World Cup I Bangkok?

– Som nytillsatt på ordförandeposten har det varit på agendan att samla information brett och få en helhetsbild av verksamhet och samröre på alla olika plan, både nationellt och internationellt. Dessutom att vara närvarande och synlig för såväl landslaget som I rollen som representant för Sverige. Förutom att vara på plats under själva tävlingarna har jag och flera andra representanter även deltagit på möten för IFMA’s olika evenemang och utskott. Årsmöten, domarträffar, aktiviteter inom Youth- och Female Commisson har stått på schemat, såväl som flertalet roller jag och andra svenska deltagare fyllt under galakväll och prisutdelningar. Även utbildningstillfällen har förekommit med bl a värderingsövninga

Har det kommit några nyheter efter de här veckorna?

– Mycket fokus nu ligger på strävan mot OS-status, där ett stort steg framåt är att IFMAs generalsekreterare Stefan Fox valts till ordförande för AIMS som är en organisation där deltagaridrotterna kan sägas vara på väg mot IOK. Information om hur man som enskilt land bör bedriva den nationella verksamheten för att uppfylla kraven som olympisk idrott har betonats och ett allt mer utökat samarbete med Svenska Olympiska Kommiten står för dörren för oss.

Vad tar du för intryck med dig hem härifrån?

– RWC har varit ett välorganiserat evenemang överlag. IFMA är välfungerande och en organisation under ständig utveckling. Sverige står sig väldigt väl både idrottsprestationsmässigt som förebilder inom organisationsdrift och initiativtagande, särskilt där Frysbox har tjänat som rollförebild inom Youth Commission och belönades under fjolårets VM för detta. Just att flertalet tunga poster hamnar I Sverige är ett tydligt bevis på vår kapacitet, då vi har en förmåga att få saker gjorda och på ett bra sätt.

Hur ser framtiden ut för svensk thaiboxning, och hur vill du påverka?

– Jag vill bygga en välfungerande organisationsstruktur inom svensk thaiboxning med tydlighet, synlighet och ännu mer samverkan med medlemmar och föreningar. Att stärka gemenskap, jämlikhet och bredd kommer vara avgörande för att få sporten att växa och utvecklas. Mycket jobb ligger framför oss, och bland annat har vi en arbetshelg med fokus på ovanstående som genomförs på Bosön under september. Nu när VM 2016 arrangeras I Sverige kommer mycket fokus förstås även att hamna på det.

 

Text och bild: Daniel Beronius