Som ordförande för Tävlingsrådet, är Du underställd Förbundsstyrelsen, och ansvarar för kommittén med samma namn, som handlägger, organiserar och planerar tävlingar inom Sverige för svensk Muaythai.

Tävlingsrådet skall bestå av 3-5 personer som tas ut av ordföranden för Tävlingsrådet och godkänns av Förbundsstyrelsen.

Inom Tävlingsrådet skall arbetet fördelas, så det tillsvidare även finns en Förbundskapten och en Elitansvarig ledamot.

Tävlingsrådet tilldelas årligen en budget, baserad på den planerade verksamheten som Tävlingsrådet föreslår.

Tävlingsrådet skall samverka nära med Förbundskaptenen för landslaget, och planerna för riktad tävlingsverksamhet för landslaget skall fastställas gemensamt.

Tävlingsrådets slutliga utformning och arbetsuppgifter är ännu inte slutligt fastställda, så vi  i Förbundsstyrelsen hoppas på att vi får en sökanden till uppdraget som brinner för vår idrott Muaythai, är en god organisatör, är en god arbetsledare med vana att leda och delegera arbetsuppgifter. Sökanden med egen tävlingserfarenhet är meriterande, men inget krav. Vi vill ha Dig, som vill verka för svensk Muaythai på bredden och för eliten, och ge alla de bästa förutsättningarna för tävling i Sverige.

 

Din ansökan, en kort personlig beskrivning av Dig själv och ett CV, skickar Du till förbundsordföranden på muaythai@virdax.com .

 

Ansökan är öppen för alla som är medlemmar i en till Förbundet ansluten och gottstående förening inom Muaythai, och som har fyllt lägst 18 år.

 

Uppdraget är precis som alla andra uppdrag inom vårt Förbund, oavlönat och vi förväntar oss därmed en ideellt engagerad sökanden. Inom verksamheten finns dock alltid utrymme för kostnadsutlägg m.m. enligt särskild reglering.

 

/// Förbundsstyrelsen, genom ordföranden