Meddelande från ordförande 2019:
Jag vill passa på att tacka alla som deltog på SMTFs årsmöte även om det är lite synd att endast 12 föreningar var närvarande. 
I samband med att vi nu publicerar årsmötesprotokollet och fortsätter arbetet framåt 2019 skulle jag vilja påminna alla om hur vi agerar, beter oss och uttrycker oss. Detta gäller både när vi utövar vår idrott, coachar våra atleter eller uttrycker oss på sociala medier.
När vi tävlar använder vi vokabulär som peppar den egna atleten, men vi nedvärderar eller förringar aldrig våra motståndare! På sociala medier agerar vi respektfullt mot andra och vi accepterar att man kan vara överens om att man är inte är överens.  Men vi sätter inte käppar i hjulet för andra, det strider mot den idrottsliga värdegrunden och tolereras inte.
 
Vi representerar, som medlemmar i SMTF, både vår förening och vårt förbund när vi uttrycker oss kring sporten, även om det är i privata kanaler. Låt oss vara sportsliga i vår ton och vårt agerande i alla sammanhang. Låt 2019 bli ytterligare ett framgångsrikt MuayThai år
// SMTF ordförande Johan Risberg
 
Nedan utdrag ur RF:s värdegrund, vilket vi alla har att förhålla oss till:
 
Vi är en idrott för alla och det är viktigt att vi alla är goda företrädare för idrotten genom att vi håller god ton och rent spel. 
 
Demokrati och delaktighet
Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.
Allas rätt att vara med
Alla rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar – Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.
Rent spel
Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att hålla sig inom ramarna för överenskommelser och en god etik och moral. Att verka mot fusk, doping och en osund ekonomi, mot mobbning, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan