Här kan man ta del av protokollet från SMTF:s styrelsemöte under juni månad. 

SMTF styrelsemöte 10 juni 2020