Nedan finns protokoll från styrelsemöte daterat den 15 juni 2022 tillgängligt.

220615 SMTF protokoll styrelsemöte 15 juni 2022