Nedan finns protokoll från styrelsemöte daterat den 15 september 2022 tillgängligt.

Protokoll från styrelsemöte