Nedan finns protokoll från styrelsemöte daterat den 17 augusti 2022 tillgängligt.

SMTF protokoll styrelsemöte augusti 2022