Här kan man ta del av protokollet från SMTF:s styrelsemöte under oktober månad.

Protokoll 21 oktober 2020