Nedan finner ni protokoll från styrelsemötet daterat den 26 oktober 2022. 

Protokoll från styrelsemöte