Ordförande Kasra Ashhami
Sekreterare: Nicole Kaiser
Övriga närvarande: Erik Bengtsson, Fredrik Johnson, Hans Edström, Ana Saldes Persson, Magdalena Kowalczyk, Rasmus Svensson, Teemu Lehtinen
Justerare: Hans Edström

Mötets öppnande

Punkter enligt dagordningen

Inställda evenemang
SB&K årsmöte är inställt samt även SMTF årsmöte. SB&K och SMTF följer utvecklingen och arbetar för att en lösning ska komma på plats snarast.

Senior-VM i juni är inställt och IFMA har i dagsläget flyttat fram VM till oktober/november. Junior-VM är fortsatt planerat att genomföras i Bangkok i september. IFMA har meddelat att mer info kommer i slutet på april.

Uttagning till landslaget
Styrelsen diskuterar en eventuell ändring/revidering av hur landslaget tas ut. Diskussioner förs exempelvis om att ha två stycken atleter uttagna i varje viktklass och att skicka ena till VM och andra till EM men att detta skulle göra det svårt att samla poäng från pallplatser inför World Games då både EM och VM ger poäng till en individ. I grund och botten handlar det om att vi vill göra eliten bredare och att det inte bara är en (1) individ som får åka på tävlingar och få erfarenhet.

Frågan bordläggs för att sedan skriva ner idéer och tillhörande argument så att styrelsen i lugn och ro kan
läsa och fundera.

Corona/Covid-19
Hur ska styrelsen agera gentemot medlemmarna? Ska vi komma med rekommendationer eller eventuella förbud?

Förbundsläkarna Sofia Göthe och Lisa Villabona har författat sin syn på saken och delgett styrelsen som diskussions-/beslutsunderlag.

Styrelsen diskuterar hur vi ska förhålla oss till träning respektive tävling och kommer fram till två beslut:

Beslut policy Covid-19:
Träning: SMTF rekommenderar att stanna hemma vid sjukdomskänsla, att under träning ha så lite
kroppskontakt som möjligt samt träna utomhus. Vi förutsätter att varje medlemsföreningar följer
samhällsutvecklingen och de rekommendationer som berörda myndigheter tillhandahåller.

Tävling: SMTF avråder från tävlingsverksamhet tills vidare.

Not: Teemu Lehtinen godkänner sanktioner som vanligt och arrangören är fortsatt ansvarig för tävlingen.

Nästa möte: Kasra Ashhami återkommer med tid för nästa styrelsemöte.

Mötet avslutat

Tf. ordförande underskrift:


Namnförtydligande: Kasra Ashhami