Ordförande: Kasra Ashhami
Sekreterare: Nicole Kaiser
Övriga närvarande: Fredrik Jonson, Hans Edström, Ana Saldes Persson, Erik Bengtsson. Justerare: Fredrik Johnson
Mötets öppnande: Mötet godkände dagordningen

Punkter enligt dagordningen

SM 2020

Vem gör vad?

  1. Lena & Ana genomföra lottning, producera turneringsdiagram/matchträd,
  2. Fredrik kör den tekniska besiktningen i arenan, tillsyn och dokumentering av invägning & läkarkontroller,
  3. Fredrik planerar domarna,
  4. Hans är kontaktpersonen för streamingen av SM. Streaming sker på förbundets Facebook-sida. Sidan är öppen så alla kan se. IFMA delar sändningen’

ORDFÖRANDE STÄLFÖRETRÄDARTE
Kasra är bortrest mellan 8 – 16 mars. Skulle han inte hinna hem så blir Fredrik Johnson årsmötets ordförande.

EGET FÖRBUND
Styrelsen diskuterar frågan om att försöka slå sig ur och bli ett eget förbund. För- och nackdelar behöver stipuleras och diskuteras för att sedan göras till ett större och mer omfattande beslut i form av exempelvis en motion.

MEDLEMSAVGIFT KOMMANDE ÅR
Mötet beslutade att föreslå att medlemsavgiften för kommande år blir detsamma tillsvidare

IFMA/WMC BRUK AV VÄTSKEDRIVANDE ÄMNEN
IFMA har mailledes informerat bl.a. SMTF om att vätskedrivande preparat har varit ett stort problem för dem under VM. Det används främst för att tappa vätska/vikt inför invägning. De har därför bestämt att:

  1. De landslag där det påträffas 2 eller fel fall av vätskedrivande/år kan alltså numera bli avstängda.
  2. De/vi kan även bli bötfällda med 1000 USD per fall och förbundet kan bli avstängda tills förbundet har betalat böterna.
  3. IFMA kan komma att begära viktkontroll vid exempelvis uthämtning av skyddsutrustning. Gränserna för detta har vi inte fått än.

Styrelsen beslutar att om förbundet får böter alternativt blir avstängt så skickas det ner till individen. Förbundet informerar atleterna om eventuella påföljder. På samma tema ska därmed ett nytt landslagskontrakt författas. Förbundet kommer fråga team manager Lena Olsson om att formulera ett nytt som styrelsen sedan ser över.

IDÉER PÅ ÅTGÄRDER SOM UTVECKLAR SPORTEN
Styrelsen diskuterar hur vi ska kunna nå ut till medlemmarna på bästa sätt. Gå ut med frågan på hemsidan motsvarande och få medlemmarna dit för att rösta eller ge sina idéer. Om detta ska göra med förbestämda alternativ eller som en öppen fråga, står fortfarande öppet. Nicole ska författa ett förslag på fråga och bolla den med styrelsen, som vi sedan lägger ut på Instagram för att få flöde.

NÄSTA MÖTE
Nästa möte hålls onsdag 18/3 kl. 2115

Tf. ordförandes underskrift:


Namnförtydligande: Kasra Ashhami

Justerare: Fredrik Johnson