Tävlingskalender

Håll koll på förbundsevenemang & klubbtävlingar

Skapa evenemang

Här kan du lägga till din klubbs tävling.

Tävlingskalender

Håll koll på evenemang & klubbtävlingar här.

Protokoll SMTF styrelsemöte 25 feb 2020

Ordförande: Kasra Ashhami
Sekreterare: Nicole Kaiser
Övriga närvarande: Fredrik Jonson, Hans Edström, Ana Saldes Persson, Erik Bengtsson. Justerare: Fredrik Johnson
Mötets öppnande: Mötet godkände dagordningen

Punkter enligt dagordningen

SM 2020

Vem gör vad?

  1. Lena & Ana genomföra lottning, producera turneringsdiagram/matchträd,
  2. Fredrik kör den tekniska besiktningen i arenan, tillsyn och dokumentering av invägning & läkarkontroller,
  3. Fredrik planerar domarna,
  4. Hans är kontaktpersonen för streamingen av SM. Streaming sker på förbundets Facebook-sida. Sidan är öppen så alla kan se. IFMA delar sändningen’

ORDFÖRANDE STÄLFÖRETRÄDARTE
Kasra är bortrest mellan 8 – 16 mars. Skulle han inte hinna hem så blir Fredrik Johnson årsmötets ordförande.

EGET FÖRBUND
Styrelsen diskuterar frågan om att försöka slå sig ur och bli ett eget förbund. För- och nackdelar behöver stipuleras och diskuteras för att sedan göras till ett större och mer omfattande beslut i form av exempelvis en motion.

MEDLEMSAVGIFT KOMMANDE ÅR
Mötet beslutade att föreslå att medlemsavgiften för kommande år blir detsamma tillsvidare

IFMA/WMC BRUK AV VÄTSKEDRIVANDE ÄMNEN
IFMA har mailledes informerat bl.a. SMTF om att vätskedrivande preparat har varit ett stort problem för dem under VM. Det används främst för att tappa vätska/vikt inför invägning. De har därför bestämt att:

  1. De landslag där det påträffas 2 eller fel fall av vätskedrivande/år kan alltså numera bli avstängda.
  2. De/vi kan även bli bötfällda med 1000 USD per fall och förbundet kan bli avstängda tills förbundet har betalat böterna.
  3. IFMA kan komma att begära viktkontroll vid exempelvis uthämtning av skyddsutrustning. Gränserna för detta har vi inte fått än.

Styrelsen beslutar att om förbundet får böter alternativt blir avstängt så skickas det ner till individen. Förbundet informerar atleterna om eventuella påföljder. På samma tema ska därmed ett nytt landslagskontrakt författas. Förbundet kommer fråga team manager Lena Olsson om att formulera ett nytt som styrelsen sedan ser över.

IDÉER PÅ ÅTGÄRDER SOM UTVECKLAR SPORTEN
Styrelsen diskuterar hur vi ska kunna nå ut till medlemmarna på bästa sätt. Gå ut med frågan på hemsidan motsvarande och få medlemmarna dit för att rösta eller ge sina idéer. Om detta ska göra med förbestämda alternativ eller som en öppen fråga, står fortfarande öppet. Nicole ska författa ett förslag på fråga och bolla den med styrelsen, som vi sedan lägger ut på Instagram för att få flöde.

NÄSTA MÖTE
Nästa möte hålls onsdag 18/3 kl. 2115

Tf. ordförandes underskrift:


Namnförtydligande: Kasra Ashhami

Justerare: Fredrik Johnson

Fler inlägg

SMTF - månadsrapport mars 2024

Nu finns SMTF:s rapport för mars tillgänglig.…

SMTF - månadsrapport februari 2024

Nu finns SMTF:s rapport för februari tillgänglig.…

SMTF guldstipendium 2023

Sedan 2016 delar SMTF ut guldstipendium för…

Kommande events

Date

Color

April

No Events

May

04may12:4820:48Helsingborg MuaythaitävlingHelsingborg

June

No Events

Detta är SMTF

Svenska Muaythaiförbundets styrelse är vald av medlemmarna och arbetar för att organisera och främja sporten och tillgodose sina medlemmars intressen.

SMTF är anslutna till det internationella förbundet IFMA (International Federation of Muaythai Associations) som består av 130 medlemsländer fördelat på samtliga kontinenter. IFMA tilldelades fullt erkännande av IOC (International Olypmic Committee) under 2020 efter att ha varit delvis erkända sedan 2016 (mer information finns här).

Därmed tilldelades muaythai en plats vid The World Games som arrangeras var fjärde år. På grund av covid-19 har TWG flyttats fram från 2021 till 2022 då det arrangeras i Birmingham, USA.

Under 2021 beslutade EOK (Europeiska Olympiska Kommittéen) att muaythai utgör en av sporterna vid European Games 2023.

Läs mer

Nyheter från SMTF

SMTF - månadsrapport februari 2024

Nu finns SMTF:s rapport för februari tillgänglig. Månadsrapport februari 2024…

SMTF förbundsstämma 2024 - årsmöteshandlingar

Tidpunkt: Lördag 20 april kl 10:00, fullmaktsgranskning sker kl 09:30-09:55.…

Valberedningens förslag till förbundsstyrelse 2024

Valberedningen lämnar härmed sitt förslag till förbundsstyrelse för SMTF inför…

Kontakta oss

info@muaythai.se

Adress

Ölandsgatan 42, 3 tr
116 63 Stockholm