Ordförande: Kasra Ashhami
Sekreterare: Nicole Kaiser
Justerare: Rasmus Svensson

Mötets öppnande

Punkter enligt dagordningen

 

ÅRSMÖTET 21 MARS 2020

Vem gör vad?

1. Fullmaktsgranskning kl. 09:30-09:55 Nicole
2. Dragning av verksamhetsberättelse: Kasra
3. Dragning av årsbokslut: Hans
4. Dragning av budget 2020 – 2021: Hans
5. Dragning av verksamhetsplan: Nicole

SM 2020

Hans och Lena jämför anmälningar kontra betalningar och sedan tar Lena över. Lena och Ana genomför sedan lottning, tar fram och levererar matchträd till arrangör etc. Fredrik är huvuddomare och ansvarar för den tekniska besiktningen samt tillsynen.

SMTF 40 ÅR

Fler idéer diskuterades och det förslag som störst fokus låg vid var att ge tre utvalda personer någon form av hederspris för allt de har gjort för svensk muaythai. Kasra kommer att ombesörja en prispokal exempelvis hitta aktiviteter/kampanjer som utvecklar sporten/förbundet och dess medlemmar.

FÖRSLAG PÅ AKTIVITETER SOM BIDRAR TILL UTVECKLING AV MUAYTHAI I SVERIGE

Hans som kassör har under tidigare styrelsemöten meddelat att SMTF har möjlighet och resurser att exempelvis hitta aktiviteter/kampanjer som utvecklar sporten/förbundet och dess medlemmar.

Detta kan exempelvis göras som ett 5-årsprojekt där man årligen kan budgetera för olika aktiviteter. Styrelsen har blivit ombedd att inkomma med förslag och de förslag som hittills inkommit är:

  1. MAGDALENA & NICOLE: Utökande av utbildningar genom att exempelvis öka antalet utbildningar, subventionera tränar- och domarutbildningar och/eller betala för de som inte har råd till dito.
  2. FREDRIK:Ta hit tränare/instruktörer från olika länder som kan hålla träningshelger.
  3. KASRA: Hitta aktiviteter som gör att fler icke muaythaiutövande vågar sig på att testa och träna muaythai. Förslag på aktivitet/kampanj samt marknadsföring av detta och hur förbundet kan sponsra allmänheten, samt att klubbarna får fördel i form av nyteckningar av medlemsavtal så som gratis provveckor på klubbnivå eller annat som lockar en ny målgrupp (unga/gamla) tas gärna emot.
  4. RASMUS: Fokus på fler som tävlar, fler tävlingar där förbundet kanske står som arrangör. För något år sedan hade vi diskussioner om att dra igång ”Nordic Muay Thai League” med A-klassmatcher där de bästa på SM och övriga Norden/Baltikum skulle delta. Detta skulle vara förbundet i samarbete med olika arrangörer. Kasra undersöker detta och inkommer med ett upplägg, vilket också gjordes inför World Cup 2015.

Styrelsen beslutade att utifrån ovan ansvarsfördelning så ska på sikt ett konkret, genomtänkt och färdigt förslag/genomförandeplan med tillhörande budget tas fram som styrelsen sedan kan rösta om. T.f. ordförande återkommer med förslag på tidsramar för detta under nästkommande möte.

ÖVRIGT


övrigt meddelade SB&K i veckan ett överskott av försäkringspengar vilket fördelas tillbaka till medlemmarna och vår del blev 54 288 kr.


NÄSTA MÖTE

Nästa möte hålls onsdag 12/2 kl. 2115.

MÖTETS AVSLUTANDE

Tf. ordförandes underskrift:

Namnförtydligande: Kasra Ashhami