I sitt senaste möte beslöt styrelsen om uppdaterad och tydligare rollfördelning mellan förbundskapten och förbundstränare. Läs mer här:

SMTF styrelseprotokoll 20191030