Tävlingskalender

Håll koll på förbundsevenemang & klubbtävlingar

Skapa evenemang

Här kan du lägga till din klubbs tävling.

Tävlingskalender

Håll koll på evenemang & klubbtävlingar här.

Protokoll Styrelsemöte SMTF 2014-06-29

Styrelsemöte SV Muaythaiförbundet 2014-06-29 

Mötet hölls i Jönköping på Scandic Hotell portalen.

Närvarande:
Daniel Norrgård
Fredrik R-son Jonson
Hans Edström
Anders Åkesson
Lena Olsson
Bianca Antman
Per Bånghäll
Ej närvarande Tommy Hansen och Magdalena Kowalczyk

§1 Ordförande Daniel öppnade mötet
Per Bånghäll valdes till mötessekreterare i ordinarie Tommy Hansens frånvaro.

§2 Till justeringsmän utsågs Anders Åkesson och Per Bånghäll.

§3 Föregående protokoll lästes upp och lades till handlingarna.

§4 Inga per capsulam beslut tagna.

§5 Rapporter från kommittéer och råd 

 A, Ekonomi

 1. Rapport Maj 2014, vi har eftersläp från VM pengar väntas in från klubbar för hotell resa mm. Detta pga. att SvBK ligger efter i sitt arbete med ca 1-2 månader. Vi kommer i augusti se ett bättre utfall då mer redovisning syns.
 2. hänvisas till den gemensamma budgeten som kommer för VM 2016.

B, Ungdom

 1. Förslag antogs om ungdomsrådets ansvarsområde(se bil 1) förutom att det inte kommer att tillsättas en juniorförbundskapten.
 2. Per informerade att NIU thaiboxning nu haft sitt första verksamhetsår med 6 st. elever det har fallit väl ut och inblandade parter är nöjda. Till nästa läsår har 3 st. elever antagits till NIU.
  Per poängterade att hjälp från förbundet behövs med bl.a. marknadsföring och ev. en liten ekonomisk sponsring. Information håller på att sammanställas för att lägga ut på hemsidan.
 3. Utbildning för barn och ungdomsledare bedrivs idag framgångsrikt av både SvBK och Sisu så det är bra att vi använder dem och fokuserar på våra grenspecifika stegutbildningar istället.
  Anders och Per kommer att sammanställa en utbildningslots till föreningarna som vi kommer att lägga ut på hemsidan.
 4. Vi ska undersöka hur många och vilka barnföreningar vi har och presentera dem på hemsidan så att intresserade lätt kan vända sig till dessa klubbar.

C, Mångfald

 1. HBTQ Hans berättar att han jobbar med arbetsgrupper istället för råd.
 2. Arbetet att samla in årsmötesprotokoll från våra klubbar fortsätter.
 3. Pernilla Johansson fick pris på IFMA female comission på VM i Malaysia dessutom valdes hon till ordförande för IFMA Youth Commission.

D, Marknad media

Magdalena var inte närvarande, men en rapport hade lämnats att det inte hänt något av vikt sedan VM

Mötet ansåg att vi behöver fler som skriver på hemsidan.

Det är svårt att uppfatta hur mycket vi syns i media men vi konstaterar att det är mer de sista åren än för 2-4 år sedan.

E, Utbildning

Anders Åkesson har tillträtt som utbildningsansvarig och blir rådets ordförande.

En överrapportering har gjorts av Per Bånghäll som tidigare haft uppgiften.

Diskussioner om att införa Khansystem (ett slags graderingssystem) diskuterades i positiva ordalag speciellt då det gäller barn och att de kan få lite kvitton på sin utveckling.

Anders och Fredrik diskuterar vidare i frågan och ska ge mer information. Mötet sa ja till att köpa in systemet dock ska Anders undersöka mer exakta kostnader.

F, Domarrådet

 1. Fredrik rapporterade att han tycker det är svårt att klassificera domare och att det i så fall behövs ett system för att underlätta arbetet där man kan följa vem som dömer på våra tävlingar, Fredrik undersöker om vi kan koppla på detta på tävlings inrapportering till förbundet.
 2. Mårten Pontén har reviderat domarlistan.
 3. Förslag kom att dela in domare i kategori A (nationell och internationell nivå) B (nationell SM nivå) C (klubbnivå) D (ej aktiv) Fredrik trodde det skulle kunna vara en bra början men återigen måste ett system inrättas där det registreras vem som dömt och var.

G Tävlingsrådet

 1. Skrivelse från RF om spelfusk har inkommit Fredrik sätter sig in i ärendet tillsammans med Bianca och Daniel, återapport sker på nästa vid nästa möte.
 2. En förfrågan om samarrangemang med övriga SvBK idrotter i en tävling som heter Tjejkampen har kommit till oss, vi ställde oss positiva till detta och men förutsättningen är att SvBK sköter all tillståndshantering.
 3. Söderslaget byter dag på tävling men har redan betalt sanktionsavgift, Lena reder ut detta.
 4. Kasar Ashami har tittat på regler för WMC matcher och han kommer med ett svar efter sommaren.
 5. Nordiska mästerskapen är det vår tur att arrangera, samtidigt har Finland visat intresse vi bestämde att de kan ta arrangemanget om de vill i annat fall kommer vi att fråga Vaggeryd.
 6. Vaggeryd tilldelades att i mitten av januari arrangera junior SM 2015.
 7. Ang. arrangemang i Falun av Dalarnas MT så ska tävlingsrådet besluta om en planering.

Utvärdering VM Langkawi
Styrelsen tog beslut att ändra organisationen kring landslaget då det fanns en del brister, ny plan är att dela upp arbetet i 4 olika ansvarsområden med tydlig rollfördelning

Organisationen ska ha 1 Administrativ person som sköter alla möten på plats och den som håller kontakten med IFMA och är ansvarig för att info kommer ut till laget. 1st medicinskt ansvarig där rollen är uppbyggd som tidigare år. 1 st. hjälpcoach för seniorer med funktionen att hjälpa aktiv speciellt om denne saknar medföljande coach men även fungera som second och ett stöd till övriga. 1 st. hjälpcoach för juniorer med samma uppdrag som den för seniorer men även ett stöd om de är helt nya i sammanhanget. Tävlingsrådet kommer att arbeta fram en tydlighet i förslaget samt gå ut med en intresseanmälan för intresserade till posterna.

Styrelsen vill därmed tacka Robin Lindén för hans insatser som förbundskapten och ser fram emot nya ansökningar till dessa 4 roller enligt det nya organisationsförslaget.

§6 Hemsidan

 1. hemsidan uppdateras inte enl. önskemål, Lena vill hjälpa till och Hon och Magdalena pratar ihop sig om hur vi kan jobba vidare
 2. info om nya styrelsen ska vara gjord.
 3. Värdegrunderna ska ut på hemsidan
 4. Anders och Per får inte styrelsens mail de kontaktar sina e mail leverantörer och hör om det kan vara något fel där.
 5. vi beslutade att alla ska få mailen som går till styrelse adressen, rådansvariga ska i första hand svara på frågorna.

§8 Stadgerevision, tänka på att detta ska in i god tid före årsmötet (senast 1 månad)

§9

 1. vårat tillstånd ska förnyas för 12015 dock inte IFMA och WMC och A klass som redan är klart.
 2. bDaniel skickar in förandringar i september och vill ha synpunkter senast den 30/8

§10 VM 2016 vi avvaktar i frågan då idag inte utsett arrangör ännu, förutom vi är det Luxemburg och USA som sökt.

§11 Nya föreningar Chok dee från Malmö

§12 Inga 

§13 Disciplinärende, det föredrogs ett och det redovisas separat.

§14 Det är dags att söka internationellt stimulansbidrag för satsningar att behålla eller skaffa nya uppdrag i internationella organisationer. Hans fick i uppdrag att söka pengar för Pernilla Johansson.

§15

 1. Vi ska bli bättre på att skapa tydliga trådar i mailen, en face Book grupp har skapats vilket vi ska se om det underlättar.
 2. Vid internationell A klass matcher ska arrangör filma matchen för att ha som dokumentation om det skulle behövas.
 3. Inga övriga frågor.

§16 Daniel avslutade mötet.

Sekreterare Per Bånghäl

Justerare Anders Åkesson 

Fler inlägg

SMTF - månadsrapport mars 2024

Nu finns SMTF:s rapport för mars tillgänglig.…

SMTF - månadsrapport februari 2024

Nu finns SMTF:s rapport för februari tillgänglig.…

SMTF guldstipendium 2023

Sedan 2016 delar SMTF ut guldstipendium för…

Kommande events

Date

Color

April

No Events

May

04may12:4820:48Helsingborg MuaythaitävlingHelsingborg

June

No Events

Detta är SMTF

Svenska Muaythaiförbundets styrelse är vald av medlemmarna och arbetar för att organisera och främja sporten och tillgodose sina medlemmars intressen.

SMTF är anslutna till det internationella förbundet IFMA (International Federation of Muaythai Associations) som består av 130 medlemsländer fördelat på samtliga kontinenter. IFMA tilldelades fullt erkännande av IOC (International Olypmic Committee) under 2020 efter att ha varit delvis erkända sedan 2016 (mer information finns här).

Därmed tilldelades muaythai en plats vid The World Games som arrangeras var fjärde år. På grund av covid-19 har TWG flyttats fram från 2021 till 2022 då det arrangeras i Birmingham, USA.

Under 2021 beslutade EOK (Europeiska Olympiska Kommittéen) att muaythai utgör en av sporterna vid European Games 2023.

Läs mer

Nyheter från SMTF

SMTF - månadsrapport februari 2024

Nu finns SMTF:s rapport för februari tillgänglig. Månadsrapport februari 2024…

SMTF förbundsstämma 2024 - årsmöteshandlingar

Tidpunkt: Lördag 20 april kl 10:00, fullmaktsgranskning sker kl 09:30-09:55.…

Valberedningens förslag till förbundsstyrelse 2024

Valberedningen lämnar härmed sitt förslag till förbundsstyrelse för SMTF inför…

Kontakta oss

info@muaythai.se

Adress

Ölandsgatan 42, 3 tr
116 63 Stockholm