Inom kort kommer Svenska Muaythai-Förbundet att lansera ett digitalt rankingsystem, där alla nya matcher i muaythai i Sverige registreras. 

I rankingsystemet kommer man kunna se vilken fighter som mött vem, hur det gått, i vilken viktklass de mötts, och så vidare. 


SB&K:s tävlingskort, som är obligatoriskt vid tävling, har redan tagit över matchbokens roll till viss del, och nu tar det digitala rankingsystemet över resterande del då alla matcher bokförs i det.

Från 1 januari 2012 behövs inte längre någon matchbok för att tävla inom Sverige. Däremot krävs att fightern innan tävling blivit registrerad i det digitala systemet. Under en övergångsperiod från 1 oktober till och med årsskiftet godtar vi både matchbok och digital licens. 
Det kommer fortfarande att gå att köpa matchböcker för de fighters som ska tävla utomlands.

Vi kommer även att registrera tidigare matcher under förutsättning att de fighters som vill ha sin fullständiga record med anmäler den.

Så här kommer det att fungera.