För enkelhetens skull och för att fler ska förstå kommer styrelsen framöver bara att publicera fattade beslut. Ärenden och utredningar offentliggörs alltså först när de färdigbearbetade och avslutade.

Under våren har ny ordförande för tävlingskommittén utsetts: välkommen in i teamet Fred Johansson Smith. Med i kommittén sitter också Mårten Pontén, vilket vi är väldigt glada för.

Under våren köpte vi hem 20 IFMA-bälten till guldmedaljörerna på SM och skapade nya interna rutiner för hantering av inkommande ärenden och frågor från medlemmarna – för att säkerställa snabbare svarsfrekvens.