Bästa medlemmar,

Tidigare idag kom en vädjan från SB&K om att stänga träningsmöjligheterna för seniorer samt ungdomar födda före 2005.

Har man alltså möjlighet att ta ett längre juluppehåll önskar man från SB&K att man gör det. Innan denna vädjan kom arbetade vi i SMTFs styrelse för fullt med att ta fram råd kring hur träningen kan göras så säker som möjligt. För de föreningar som ändå håller öppet rekommenderar vi att man påtagligt stramar åt säkerheten enligt bifogad fil. 
Som tillägg till texten nedan kan begreppet elitidrottare förtydligas eftersom dessa är undantagna från SB&Ks vädjan. Begreppet innefattar: idrott för sådan utövare där idrottsutövningen är den huvudsakliga sysselsättningen och där utövaren befinner sig på nationell eller internationell elitnivå för seniorer inom den aktuella idrottsgrenen. Detta oavsett vilken inkomst idrottaren får från sitt idrottsutövande. Båda dessa kriterier (huvudsaklig sysselsättning och nationell/internationell elitnivå) måste vara uppfyllda för att undantaget skall kunna tillämpas. Ref SB&K
 

Rekommendationer SMTF

Niclas Nilsson
Ordförande SMTF