Under tisdagen meddelade Per Bånghäll sin avgång från uppdraget som ordförande för Ungdomsrådet, samt valde att avgå från sitt uppdrag som ledamot i förbundsstyrelsen.

Till uppdraget som ny ordförande för Ungdomsrådet, utnämndes Tommy Hansen, Göteborg.

I och med utnämningen till Ungdomsrådet, valde även Tommy Hansen att avgå från sitt uppdrag från förbundsstyrelsen, för att få full tid på den viktiga uppgiften att hantera Ungdomsrådet.

Förbundstyrelsen tackar både Per Bånghäll och Tommy Hansen för deras insatser i styrelsen under året som gått, och önskar dem all lycka till i nya uppdrag inom svensk Muaythai.

Tommy Hansen och Ungdomsrådet når man som vanligt på ungdom@muaythai.se .

 

Styrelsesuppleanten Anders Åkesson, inträder nu som ordinarie ledamot i Tommys ställe, intill ordinarie årsmöte 28 mars 2015.

 

// Förbundsstyrelsen

Daniel Norrgård, förbundsordförande