På följande adress kan man ansöka om att få gå på NIU med start HT-16. Sista ansökningsdag är 1:a december.

https://response.questback.com/idrott2/gqun7rhl1s