De tävlingar för hösten som hitills fått sanktion finns nu upplagda i tävlingskalendern