IFMA Youth Kommission är ett svenskt initiativ som startades under VM i Malaysia 2014 och där Pernilla Johansson initialt suttit som internationell ordförande som riktar sig mot ungdomsverksamhet inom thaiboxning. Under kommissionens årsmöte i samband med Royal World Cup i Bangkok valdes nu istället Simon C Ebers att överta den positionen.

monter

Frysbox, ungdomsverksamheten som sker i samarbete med Fryshuset, har fungerat som som föregångsmodell internationellt och har rönt uppskattning från IFMA för sin verksamhet. Pernilla och Simon som har engagemang i såväl Frysbox som Youth Commission träffade och nätverkade under veckorna med företrädare för kommissionens andra deltagarländer. Målet är att thaiboxning ska kunna erbjudas till alla yngre oavsett förutsättningar, vilket leder till särskilt fokus mot de i utsatta situationer. Hemlösa, föräldralösa och missbrukarförhållanden är exempel på konkreta omständigheter mot vilka kommissionen riktar sina satsningar och vill erbjuda en uppfångande plattform. IFMAs generalsekreterare Stephan Fox berättar att en procentsats av organisationens samtliga evenemangsintäkter alltid går oavkortat till Youth Commission.

foxfacesmall

Simon berättar att hans nya roll som ordförande kommer innebära mer internationellt fokus jämfört med hans tidigare nationella uppgifter. Mål och metoder är i ständig utveckling och planer på studiebesök medlemsländerna emellan är redan under konstruktion. Han betonar vikten av den sociala aspekten och hur thaiboxningen kan fylla en viktig roll som ramverk.

 

Sport Is Your Gang, en social kampanj startad av IFMA, finns i flertalet länder med svåra socioekonomiska förutsättningar (bl a Mexiko och Peru) som fanns representerade i Bangkok och delade med sig av sina erfarenheter. Ett samarbete med Youth Commission och Frysbox ligger nära till hands och kommer säkerligen leda till fortsatt utveckling som gynnar alla. Vi väntar med spänning på att se hur allt kommer fortsätta härifrån.

charityworkers

 

Foto: Daniel Beronius