Förbundsstämman, även kallat årsmöte, är Svenska Muaythaiförbundets högsta beslutande organ.

Kallelse till årsmöte

Svenska Muaythaiförbundet bjuder in till årsmöte lördag 21 mars 2020 kl. 10.00

Fullmaktsgranskning UF: 09.30 – 09.55
Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm
Hitta hit: wtc.se
Lunch  

Dokumenten och årsmöteshandlingar

Årsmöteshandlingar

Dagordning
Verksamhetsberättelse
Fullmakt

Årsmöteshandlingar: Dagordning, föredragningslista, verksamhets- och förvaltningsberättelser, samt eventuella propositioner (styrelsens förslag) och motioner (medlemmarnas förslag) kommer att läggas upp på: https://www.budokampsport.se/forbund/arsmoten/

Motioner – 15 januari

Förslag till ärenden att behandlas vid årsmötet (motioner) får skickas in av föreningar anslutna till Svenska Muaythaiförbundet. Motion ska skriftligen ha inkommit till förbundet styrelse@muaythai.se senast den 15 januari.

– (publiceras senast 30 dagar innan stämman)

Rösträtt – 31 januari

Alla medlemsföreningar är välkomna att närvara på årsmötet. Rösträtt har enligt stadgarna de föreningar som rapporterat antalet medlemmar samt betalat medlems- och försäkringsavgifter enligt förbundets anvisningar senast den 31 januari. Information skickades per mejl till alla medlemsföreningar under december, förening som inte hittar sitt utskick kontaktar info@budokampsport.se

Valberedningen – 31 januari

Vill du nominera någon för uppdrag i förbundsstyrelsen gör du det till valberedningen senast den 31 januari. Uppge namn, klubbtillhörighet och kontaktuppgifter till den som nomineras. Valberedningens arbete underlättas om den som nominerar också skriver en kort motivering. Nomineringar skickas till valberedning@muaythai.se

Valberedningens förslag till ny styrelse för SMTF 2020

Bild: Wesley Tingey on Unsplash
Text: SMTF Styrelse