Fr o m nu gäller att vid resa till tävlingar för landslaget, såväl inom Sverige som utomlands, måste varje deltagare/klubb betala in samtliga kostnader för exempelvis hotell i förskott.
Detta pga tidigare händelser där förbundet tvingats betala för boxare som dragit sig ur med kort varsel.