Under lördagen den 13 mars höll SMTF digitalt årsmöte.

Gratulerar till de ordinarie ledamöter och suppleanter som valts om, likväl de som valts in för första gången. Önskar er ett framgångsrikt verksamhetsår!

Ordförande
Niclas Nilsson (omval)

Ledamöter
Nicole Kaiser 
Rasmus Svensson (omval)
Fredrik Johnson
Clara Wetzelmayr
Patrick Thomsen (nyval)
Ana Saldes Persson (omval)
Göte Östby (nyval)
Livia Malmborg Nygaard (nyval)

Suppleanter – fördelat kvinnor/män beroende på vem som skall ersättas
1. Rahima Ortac, första kvinna (nyval)
2. Ewin Ates, andra kvinna (omval)
1. Anders Åkesson, första man (nyval)
2. Jakob Lundberg, andra man (nyval)