Förbundet har valt att anställa en kanslist läs mer efter brytet.

Per Bånghäll tar steget tillbaka från styrelseledamot och blir förbundets nya kanslist. Per har varit mycket drivande under sin tid i styrelsen och han tar med sig detta drivet in i rollen som kanslist. Som kanslist kommer Per att administrera och organisera saker så som: landslag, elitstöd, kurser och utbildningar.

Pers arbetstider kommer vara eftermiddagar 12.30-16.30 under vardagar. Kansliet når man lättast på epost adressen
Gäller det förslag och liknande gäller dock fortfarande

Telefonnummer till Per kommer finnas tillgängligt fr.o.m nästa vecka och det kommer komma upp en flik på sidan angående detta.

Styrelsen