Förbundsläkare Pontus Inerup angående läkarundersökningen innan match:

De medicinska kriterier som måste uppfyllas innan match är uppsatta av vårt förbund. De är skapade för att skydda den aktiva samt att ge möjligheten till den aktive att kunna ha möjligheten till en lång karriär.

En viktig del av kontrollen är hur hjärtat reagerar på belastning och återhämtningen, ”upphoppstestet”.

Vid infektion så har man en generell ökad belastning på hjärtmuskeln som visar sig i form av ökad puls redan innan belastning och efter belastningen så har man en längre återhämtningsperiod. Att vara fysisk aktiv vid infektion kan ge en sk. hjärtmuskelinflammation som i värsta fall kan orsaka permanent hjärtsvikt som kan leda till att den aktiva hamnar på hjärttransplantationslistan och då kan man kyssa sin aktiva period i livet adjö och inrikta sig på att överleva så länge som möjligt som en normal individ.
Denna punkt anser jag vara viktig och jag underkänner därför all form träning och alla former av tävling i ett infekterat tillstånd.

Vid vätskebantning så har man redan vid ca 5 % viktförlust så stora förluster av blodsalter i kroppen att nerver inte reagerar lika snabbt som man är van vid, och att koordinationsförmågan är kraftigt eftersatt.
Detta försätter den aktive för en absolut fara under match och man tävlar inte alls på toppen av sin förmåga. Man riskerar då att skadas allvarligt under match, som i sin tur kan ge allvarliga följder.
I de medicinska regler i Sverige så räcker det med att man blir knockad 3 gånger för att bli avstängd permanent från matcher. Att återställa denna vätskebalans går fort, men att återställa blodmineralbalansen tar mycket längre tid än så. Att återställa mineralbalansen intracellulärt i muskelceller & nervceller, samt extracellulärt är en annan historia. Dessa saltnivåer måste återvända till det normala i både muskler, i nerver, inne i varje cell och även i den vätska som omger cellerna. I grova drag är det denna balans mellan olika salter i och utanför våra celler som möjliggör vår existens som människa.
Det finns alldeles för många fall där friska individer och fyllt på med vatten efter en ansträngning men inga salter och har hamnat på intensivvård för fara för liv just pga. denna saltobalans i och utanför celler.

Att godkänna individer som ej klarar av belastningen av hjärtat, som har för hög puls, eller vars blodtryck är för högt är inte medicinskt försvarbart. Det är ett direkt fel av läkare att godkänna dessa individer pga. den fara som den aktive utsätts för under match. Samtidigt så måste man beakta det adrenalinpåslag som en individ kan ha pga. ”tävlingsnerver”, vilket är normalt och man ska inte underkänna detta tillstånd. Men hur mäter man denna stress… det går inte, utan det måste läkarens fingertoppskänsla avgöra och just detta varierar från läkare till läkare.

Vi läkare som gör dessa kontroller, är till för att hjälpa och skydda den aktive, aldrig för att stjälpa eller hålla tillbaks någon aktiv.

Vi är skyldiga att följa de regler som är uppsatta av vårt förbund, och det strävar vi att göra.

Vi är skyldiga att skydda de aktiva, och strävar vi att göra.

Vi strävar att kunna bibehålla en hög nivå inom thaiboxningen i Sverige och det är vi skyldiga att göra.

Dr. Pontus Inerup, M.D. Bs. Sc.
Förbundsläkare
Svenska Muaythai-Förbundet
10 juni, 2011