Vissa mediciner kräver dispens för att man som fighter ska få tävla i Sverige, andra preparat är dopingklassade och därmed inte tillåtna. Här reder förbundsläkare Pontus Inerup ut vad som gäller.

Läkemedel
Vissa astmamediciner och viss kortison kräver dispens vid tävling.

Astmamediciner
För beta-2-stimulerarna salbutamol (max 1,6 mg per dygn eller 1 000 ng/ml) och salmeterol i inhalationsform krävs ingen dispens. Exempel på inhalationspreparat som innehåller salbutamol eller salmeterol är: Airomir, Buventol, Combivent, Salbutamol, Seretide, Seretaide, Serevent och Ventoline.
För de inhalationspreparat som kombinerar salbutamol/salmeterol med kortison gäller samma sak.
Observera att övriga beta-2-stimulerare i inhalationsform (t.ex. Bricanyl, Symbicort, Oxis) liksom överhuvudtaget alla beta-2-stimulerare i andra beredningsformer alltid kräver dispens.
Inhalerad kortison (t ex Pulmicort) är inte dopingklassat. Läs mer under rubriken kortison.

Kortison
Kortison (glukokortikoider) är förbjudet i samband med tävling när det administreras oralt (genom munnen i form av tabletter eller lösning), rektalt (via ändtarmen), intravenöst eller intramuskulärt och kräver därför dispens, i enlighet med WADA:s Internationella Standard för Dispenser.
Förbudet omfattar inte kortison som tas lokalt i form av inhalationer eller injektioner intraartikulärt, periartikulärt, peritendinöst, epiduralt eller intradermalt (i och kring leder leder och senor, intill ryggmärgen, i huden). Övriga lokala kortisonberedningar för användning på hud (inklusive metoder som ökar genomsläppligheten i huden), i öra, näsa, munhåla, på tandkött, för ögonbehandling eller kring ändtarmsöppning är inte heller förbjudna.
 

Doping
Svenska Budo & Kampsportsförbundet arbetar aktivt för att hålla våra idrotter och idrottare borta från doping.
Röda Listan omfattar dopingklassade läkemedel som saluförs i Sverige för humant bruk.
Du kan enkelt söka efter läkemedel på Röda Listan. Är du osäker på namn eller stavning går det att söka på del av namn eller första bokstaven. De läkemedel som kommer upp som svar på din sökning omfattas av dopingreglerna. Hittar du inte det du söker är det troligen inte dopingklassat men det finns några undantag. Läs därför noga den information som kommer upp efter din sökning.

Ta reda på om ditt läkemedel är dopingklassat.

Dispens
För att idrottsutövare som av medicinska skäl måste använda dopingklassade läkemedel ska kunna utöva sin idrott finns dispensregler. Dispensreglerna är inom svensk idrott anpassade till kraven i World Anti-Doping Code (WADA).
Indelning i hög och låg nivå avgör om du behöver ansöka/anmäla om dispens.

Får jag dispens?

Den svenska versionen av den internationella WADA-listan.