Diplomthaiboxningen ska ske kontrollerat och vara ett första steg in i matchande på ett kontrollerat sätt.
För att det ska vara kontrollerat krävs det att såväl boxare, domare och coacher ser tävlandet till vad det är dvs en pedagogisk ingång i sporten.
 
Tänk på att läsa regelverket. Viktigt är bland annat att det inte är tillåtet att lägga kraft i tekniker då detta leder till diskvalificering.
Tänk även på att matchandet ska ske i rätt åldersindelningar.
 
Observera att man inte alltid erhåller diplom utan det kanske uppnås efter flera matcher, däremot är det bra om arrangör ordnar med en medalj. Alltså är det inte alltid man får diplom utan man ska uppfylla de kriterier som står på domarkorten. Läs gärna igenom dem så kan ni prata med era tävlande och förbereda dem. 
 
Ta även chansen att prata genom matchen med de omdömen som domarna ger.
 
Tänk på att det inte är vuxna som tävlar, de har ett annat regelverk.
 
Sv Muaythaiförbundet