SMTF har som målsättning att följa internationella regler i största möjliga mån. Inför 2019 års SM görs nu följande tillägg:
 
En klubb som har en anmäld deltagare, som blir sjuk/skadad, kan ersätta denna deltagare med annan atlet i samma viktklass, givet att denne uppfyller kraven för deltagande i SM.
För att få ersätta en skadad atlet krävs ett läkarintyg som visar att atleten i fråga ej kan gå match.
 
Anmälan om att ersätta en atlet ska ske till SMTF och SM arrrangören (med tillhörande läkarintyg samt ID handling och match record mm för ersättaren) senast 48 timmar innan invägningen på SM startar.