Den 1-3 oktober kommer det att hållas tränarutbildning (steg 1 och 2) och domarutbildning i Sundsvall.
Förbundet står för kostnaden för utbildningen men kost och logi betalas av respektive deltagare.

Antal platser: 16 stycken
Maila intresse till: smtf.utbildning@gmail.com
OSA: senast 10 september 2021