Förbundet anordnar tränarutbildning steg 1-2 i Stockholm den 13-15 maj. 

Anmälan görs på smtf.utbildning@gmail.com