Den tränarutbildning (steg 1 och steg 2) som SMTF anordnar har gjorts om. Den uppdaterade utbildningen innehåller lika delar teori och praktik. Första möjligheten att delta på utbildningen ges under december månad!

Datum: 9-11 december 
Plats: Stockholm Muay thai, Scheelegatan 1
Anmälan görs till: smtf.utbildning@gmail.com
Ange namn, personnummer, klubbtillhörighet, klubbens org.nr samt kopia på inbetalning
Anmälningsavgift: 1 000 kr
Bankgiro: 5597-1980
Märk betalningen med ’thaiboxning tränarutbildning samt namn på deltagaren’

De teoretiska delarna kommer ledas av Gabriella Ringblom som sitter i SB&K:s utbildningskommitté. De praktiska delarna kommer ledas av förbundstränare Joakim Karlsson samt Jörgen Kruth. Utbildningen börjar fredag kl 15.45 och beräknas sluta söndag kl 18.15.