Tävlingskalender

Håll koll på förbundsevenemang & klubbtävlingar

Skapa evenemang

Här kan du lägga till din klubbs tävling.

Tävlingskalender

Håll koll på evenemang & klubbtävlingar här.

Uppdatering kring C-klassregler och träff i skrevet

På förekommen anledning har chefsdomare Fredrik Johnson skrivit förtydliganden kring regelverket. Läs detta och sprid på din klubb!

Det finns ett behov av att förtydliga våra regler angående C-klass samt bedömningen av spark som tar i skrevet gällande alla fullkontaktklasser.

I C klass får man inte knäa mot huvudet. Detta innebär att man inte får ha huvudet så lågt att man enkelt kan träffa huvudet med ett rakt knä. Som alla vet är detta ett begränsat regelverk och alla som deltar måste följa dessa regler. Det är ringdomarens ansvar att påtala om huvudet är för lågt vid första och andra tillfället, därefter ges en varning. Muaythai går ut på att träffa motståndaren och det är tillåtet att böja ner överkroppen på motståndaren för att träffa denna med knän. Skulle huvudet däremot komma så lågt ner att det finns risk att träffas av knä mot huvudet så ska domaren stoppa och beivra detta. Det är viktigt att inte anpassa muaythai-träningen utifrån ett regelverk, utan träna för att tävla i fullkontakt och utan begränsningar. Det är ringdomarens uppfattning som bedömer om huvudet är lågt. Det finns ingen exakt gräns då boxarna har olika längd och olika kroppar.

Skulle ett knä träffa i huvudet ska man först beakta avsikten och hur hårt det träffar. Finner ringdomaren att det är avsiktligt så ska boxaren diskvalificeras. Om det är oavsiktligt eller inte kraftfullt så finns det möjlighet att komma undan med en varning, förutsatt att motståndaren vill fortsätta matchen. Boxaren som levererar ett knä mot huvudet är ansvarig för tekniken och kan inte skylla på motståndarens eller ringdomares beteende.

Spark som tar i skrevet. Detta är en otillåten teknik i grunden, men utförs tekniken som en rundspark från höger eller vänster ska man kunna gardera sig eller glida undan. Om nu en rundspark orsakar en träff i skrevet och den träffade boxaren visar att det behövs återhämtning ska ringdomaren räkna till åtta, vilket ger poängavdrag för den boxaren som får räkning. Efter räkningen till åtta kan ytterligare återhämtning ges i upp till två minuter. Tidtagaren stoppar då matchen oavsett om ringdomaren meddelat detta. Om den träffade boxaren inte är redo när två minuter passerat förlorar boxaren matchen. Kommer sparktekniken nerifrån och upp eller i form av ett knä i clinch, så ska den skadade boxaren ges möjlighet till två minuters återhämtning. Om boxaren inte kan fortsätta efter vilan så ska boxaren som utförde den felaktiga tekniken diskvalificeras.

Idag har vi inga krav på hur en suspensoar är utformad, men en suspensoar i metall, en s k “thaisusp” är att föredra.

Jag vill också betona att om en boxare blir påkommen med att filma” d v s låtsas att vara träffad i skrev eller huvud, så ges en varning. Inblandade poängdomare i matchen hjälps åt när ringdomaren efterfrågar råd!

Det förekommer också att coacher ger ringdomaren instruktioner under matchen. Detta är helt förbjudet enligt regelverket (kap. 10). Om det finns synpunkter eller klagomål på domare görs detta efter genomförd match och till ansvarig domare på tävlingen och inte till den enskilda domaren.

//Chefsdomare

Fredrik Johnson

Fler inlägg

SMTF - månadsrapport mars 2024

Nu finns SMTF:s rapport för mars tillgänglig.…

SMTF - månadsrapport februari 2024

Nu finns SMTF:s rapport för februari tillgänglig.…

SMTF guldstipendium 2023

Sedan 2016 delar SMTF ut guldstipendium för…

Kommande events

Date

Color

April

No Events

May

04may12:4820:48Helsingborg MuaythaitävlingHelsingborg

June

No Events

Detta är SMTF

Svenska Muaythaiförbundets styrelse är vald av medlemmarna och arbetar för att organisera och främja sporten och tillgodose sina medlemmars intressen.

SMTF är anslutna till det internationella förbundet IFMA (International Federation of Muaythai Associations) som består av 130 medlemsländer fördelat på samtliga kontinenter. IFMA tilldelades fullt erkännande av IOC (International Olypmic Committee) under 2020 efter att ha varit delvis erkända sedan 2016 (mer information finns här).

Därmed tilldelades muaythai en plats vid The World Games som arrangeras var fjärde år. På grund av covid-19 har TWG flyttats fram från 2021 till 2022 då det arrangeras i Birmingham, USA.

Under 2021 beslutade EOK (Europeiska Olympiska Kommittéen) att muaythai utgör en av sporterna vid European Games 2023.

Läs mer

Nyheter från SMTF

SMTF - månadsrapport februari 2024

Nu finns SMTF:s rapport för februari tillgänglig. Månadsrapport februari 2024…

SMTF förbundsstämma 2024 - årsmöteshandlingar

Tidpunkt: Lördag 20 april kl 10:00, fullmaktsgranskning sker kl 09:30-09:55.…

Valberedningens förslag till förbundsstyrelse 2024

Valberedningen lämnar härmed sitt förslag till förbundsstyrelse för SMTF inför…

Kontakta oss

info@muaythai.se

Adress

Ölandsgatan 42, 3 tr
116 63 Stockholm