Svenska Muaythaiförbundet håller årsstämma lördagen den 25 februari och nu börjar valberedningens arbete inför detta.

 

Valberedningen består av Clara Wetzelmayr, Toni Guinovic och Per Bånghäll.

 Valberedningen önskar höra era förslag till Styrelsen för verksamhetsåret 2017:

             1 Ledamot (Ordförande)

              3 Ledamöter

              2 Suppleanter

              1 Revisor

              1 Revisor suppleant

 

Att tänka på när ni rekommenderar styrelsemedlem:

*Vilken kompetens och vad kan personen tillföra styrelsen, men även våra medlemmar och föreningar?

*Tidigare erfarenheter av styrelse/förenings/förbundsarbete.

 

OBS, förslagen skall vara valberedningen tillhanda senast den 21 feb på utbildning@muaythai.se